JEUDI 9 février 2023 : La journée du gros pull

Chers/chères élèves,
Le jeudi 9 février, c’est la Journéedugrospull ! L’école baissera le chauffage et nous viendrons tous et toutes en classe en gros pull (tu peux en choisir la couleur). C’est une façon de nous mobiliser pour lutter contre le changement climatique.
La journéedugrospull change de nom et devient #iktrekhetmijaan, ce qui veut dire concrètement : #jemetsmongrospull mais aussi que je prends la problématique de l’environnement au sérieux ! Notre école participe cette année encore à ce qui sera la 19e édition de cette action symbolique..
Diminuons ensemble nos émissions de gaz à effet de serre et portons notre plus beau pull à l’image de notre engagement écologique
Les professeurs de néerlandais de 4e année

*********

Beste leerlingen
Op donderdag 9 februari is het Dikketruiendag ! We zetten de verwarming lager en we komen allemaal met een dikke trui (het kleurtje mogen jullie zelf kiezen) naar school. We staan dan eens extra stil bij de klimaatverandering.
Dikketruiendag wordt #iktrekhetmijaan want wat we zelf kunnen doen voor het klimaat, gaat zoveel verder dan een dikke trui aantrekken en de verwarming lager zetten. We trekken ons die klimaatverandering aan en kunnen samen een groot verschil maken
Onze school vindt het daarom belangrijk om niet bij de pakken te blijven zitten. Wij ondernemen actie om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en om onze weerbaarheid te verhogen en nemen dus graag deel aan de 19e editie !
Draag daarom jullie mooiste, kleurrijkste trui met een glimlach op deze milieuvriendelijke dag
De leerkrachten Nederlands van het 4e jaar